بازدید سخنگوی شورای نگهبان از شتاب‌دهنده حامی

دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به میزبانی دکتر صاحب‌کار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، صبح روز شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ از «شتاب‌دهنده حامی» در پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی بازدید کردند.
در طی این بازدید، سوابق اقدامات و برنامه‌های آتی شتاب‌دهنده حامی و نقش موثر حمایت‌های حاکمیت در شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری قضایی توسط مدیر شتاب‌دهنده ارایه شد. در این دیدار و گفتگو همچنین هیات همراه دکتر کدخدایی و اعضای هیات عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی حضور داشتند.

 

»»» مشاهده گزارش تصویری این بازدید در وب‌سایت شورای نگهبان